آستروفیتوم
نمایش
  آستروفیتوم میروستیگما (astrophytum myriostigma)     آستروفیتوم میروستیگما (astrophytum myriostigma) بومی ارتفاعات مرکزی و شمال شرق مکزیک می باشد.…
  کاکتوس آستروفیتوم میروستیگما نودوم (astrophytum myriostigma nudum)   کاکتوس آستروفیتوم میروستیگما نودوم از جمله کاکتوس های زیبا و جذاب…

سبد خرید