• قوانین و مقررات

   ۱- کاربر از امكانات فروشگاه اينترنتي بايد طبق قوانین و مقررات سایت کاکتوس میرزا استفاده نمايد.

   ۲- براي هر کاربر فقط يك درخواست عضويت ثبت خواهد شد و سيستم از ثبت درخواستهاي تكراري جلوگيري خواهد نمود.

   ۳- مسئوليت حفظ و مراقبت از شناسه كاربري و کلمه عبور منحصراً بر عهده کاربر خواهد بود و فروشگاه کاکتوس میرزا از اين جهت مسئوليتي را نخواهد پذیرفت.

   ۴- چنانچه کاربر بصورت غير مجاز قصد ورود به سيستم را داشته و يا بمدت یک سال از سيستم استفاده نكند، شناسه كاربري وي توسط کاکتوس میرزا غير فعال مي‌گردد.

   ۵- کاکتوس میرزا مي‌تواند كليه موضوعات مشكوك و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سيستم را به مقامات انتظامي ‌و قضائي اعلام دارد تا تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.

   ۶- چنانچه کاربر شرايط و مقررات سيستم و يا ساير قوانين کاکتوس میرزا را رعايت ننمايد، کاکتوس میرزا مي‌تواند علاوه بر موارد قانوني، هر زمان و بدون اطلاع قبلي شناسه كاربري فرد را غير فعال نمايد.

شماره تلفن تماس

09334445565