کاکتوس
نمایش
  آستروفیتوم میروستیگما (astrophytum myriostigma)   آستروفیتوم میروستیگما (astrophytum myriostigma) بومی ارتفاعات مرکزی و شمال شرق مکزیک می باشد. کاکتوس…
  کاکتوس آستروفیتوم میروستیگما نودوم (astrophytum myriostigma nudum)   کاکتوس آستروفیتوم میروستیگما نودوم از جمله کاکتوس های زیبا و جذاب…
  کاکتوس اپونتیا پولیاکانتا (opuntia polyacantha) آشنایی با کاکتوس زیبای اپونتیا پولیاکانتا اپونتیا پولیاکانتا به دلیل ظاهر متفاوتی که دارد…
  اپونتیا ولگاریس ابلق (opuntia vulgaris variegata)   اپونتیا ولگاریس ابلق اپونتیا ولگاریس ابلق معمولاً با عنوان “پالتوی جوزف” شناخته…
اپونتیا کانترا (opuntia canterae)

اپونتیا کانترا (opuntia canterae)

3,000 تومان