کاکتوس میرزا
نمایش
  بونسای آدنیوم (adenium obesum)   آدنیوم یا رز صحرا گیاه مقاومی است که در مناطق گرم و مرطوب به…
گلدان 6 ریشه پُر و بدون تکرار
  ساکولنت پلیوس پیلوس نلی (pleiospilos nelii)   ساکولنت پلیوس پیلوس نلی Pleiospilos nelii از ساکولنت های زیبایی است که…
  ساکولنت پورتولاکاریا افرا ابلق (portulacaria afra variegata)       پورتولاکاریا افرا ابلق نام علمی: Portulacaria afra خانواده: portulacaceae…
  پیلوسرئوس پاچیکلادوس (pilocereus pachycladus)       کاکتوس پیلوسرئوس پاچیکلادوس پیلوسرئوس پاچیکلادوس یکی از زیباترین ترین کاکتوس های ستونی…
  ترادسکانتیا نویکولاریس (tradescantia navicularis)     ترادسکانتیا نویکولاریس   ترادسکانتیا نویکولاریس یکی از گونه های خانواده ترادسکانتیا است. این…

سبد خرید